asc oferta

Jesteśmy gotowi i otwarci na Państwa potrzeby…

…let’s think about the future…
ASC Consulting

    Na podstawie wizyt oraz szczegółowych analiz zidentyfikujemy dla Państwa aspekty wpływające na:

  • racjonalne wydobycie i prowadzenie gospodarki złożowej,
  • prawidłowy dobór maszyn w zależności od specyfiki wydobycia i przeróbki,
  • efektywny transport technologiczny,
  • skuteczne wykorzystanie dostępnej infrastruktury,
  • optymalną wydajność i efektywny czas pracy,
  • maksymalne wykorzystanie aktualnych uwarunkowań technicznych i technologicznych,
  • właściwą organizację, przebieg, nadzór, raportowanie i rozliczanie procesów od wydobycia do przeróbki,
  • odpowiednią i stabilną jakość produktów, zadowalającą klientów.

asc oferta
Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą
kontakt ASC CONSULTING
Andrzej Skoneczny
asc consulting asc consulting