Andrzej Skoneczny

Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej o specjalności górnictwo odkrywkowe oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Jakością. Odbyte liczne kursy i szkolenia z zakresu biznesowego zarządzania przedsiębiorstwem. Uprawnienia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, Certyfikat audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością, Certyfikat Ministerstwa Skarbu Państwa dla członków rad nadzorczych.

Praktyka w zakresie zarządzania w koncernach międzynarodowych. Były Dyrektor Operacyjny – Członek Zarządu w koncernie kruszywowym TARMAC Polska. Doświadczenie w zakresie zarządzania jakością produkcji, efektywnością i skutecznością procesów, optymalizacji kosztów, maksymalizacji wyników w kilkunastu jednostkach produkcyjnych. Współautor oraz odpowiedzialny za wdrożenie i certyfikowanie systemów zarządzania w firmie.

Autor wielu publikacji dla wydawnictw branżowych i akademickich, współautor krajowych dokumentów technicznych dla produkowanych kruszyw i drogownictwa (WT-1, WT-2). Członek Komitetu Technicznego nr 212 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członek Rady ds. Certyfikacji przy Instytucie Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polskim Związkiem Pracodawców Producentów Kruszyw.

Od roku 2011 doradztwo dla branży wydobywczo przeróbczej.

asc consulting asc consulting